Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: borrow (you borrow me)

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi đề cẳng tay nằm ngang, song song với thân mình.Lòng bàn tay hướng vào người và gần với mình. Kéo bàn tay ra phía trước theo chiều ngang