Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: borrow (I borrow you)

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi để nằm ngửa và đưa cẳng tay thẳng ra trước. Kéo bàn tay vào người theo chiều ngang.