Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Các quốc gia Danh Từ 2016


Từ đồng nghĩa: Bắc Mỹ
Tiếng anh: North America

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm như hình. Đan hai tay vào với nhau và đặt trước ngực. Lòng bàn tay hướng vào trong người. Sau đó, xoay trong tay trước ngực theo chiều kim đồng hồ