Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Các quốc gia Danh Từ 2016


Tiếng anh: America

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình. Đặt tay trước má trái. Các ngón tay hướng về bên trái. Lòng bàn tay hướng vào trong. Kéo tay từ má trái sang má phải theo đường thẳng nằm ngang