Tài liệu tham khảo


Hà Nội Các quốc gia Danh Từ 2016


Tiếng anh: America

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình. Hai ngón tay kẹp vào hai bên cánh mũi. Lòng bàn tay hướng vào trong. Sau đó, thả tay khỏi mũi, kéo tay về phía trước và chập hai ngón tay lại