Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Các quốc gia Danh Từ 2016


Tiếng anh: My

Cách làm ký hiệu

Tay phải mở ra như hình 1. Đặt tay ngang với thái dương bên phải. Lòng bàn tay hướng vào trong. Sau đó, co từng ngón tay theo thứ tự từ ngón út tới ngón trỏ đồng thời xoay cổ tay cho bàn tay nằm ngang. Không co ngón trỏ vào mà chuyển tay theo hình dạng như hình 2, rồi hạ cánh tay, kéo tay xuống theo chiều dài gương mặt