Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: Myanmar

Cách làm ký hiệu

Bàn tay làm theo hình dạng bên rồi đặt tay nằm úp vào đầu, phía bên phải. Đầu ngón tay hướng lên. Gõ nhẹ tay 2 lần