Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Danh Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: deer

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình dạng bên rồi để 2 tay chạm vào 2 bên đầu. Hai lòng bàn tay hướng ra ngoài. Sau đó, đưa 2 tay thẳng lên cao, qua đầu và xoay 2 cổ tay cho lòng bàn tay hướng vào trong người.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement