Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Địa Lý Vị trí - Nơi chốn 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: Mỹ Latin
Tiếng anh: South America/ Latin America

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm theo hình vẽ rồi đặt ngược nhau. Tay trái trên; tay phải dưới. Lòng bàn tay trái hướng ra. Lòng bàn tay phải hướng vào người. Hai đầu ngón cái chạm nhau. Hai tay để cao ngang ngực. Sau đó, tay trái đánh xuống chạm lên lưng bàn tay phải.

Advertisement


Advertisement