Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Địa Lý Vị trí - Nơi chốn 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: Mỹ Latin
Tiếng anh: South America/ Latin America

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình vẽ 1 rồi đặt cẳng tay nằm ngang trước ngực, song song với thân mình. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Đầu ngón tay hướng sang phải. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi đặt bàn tay nằm úp. Cạnh bàn tay chạm vào giữa lòng bàn tay trái. Kéo tay phải xuống dưới.

Advertisement


Advertisement