Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Địa Lý Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: South Africa

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi để cẳng tay thẳng đứng, cao ngang miệng. Lòng bàn tay hướng ra. Kéo tay qua phải theo hình vòng cung đến khi bàn tay nằm ngửa rồi chụm các ngón tay lại.
Advertisement


Advertisement