Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Danh Từ Thời Gian 2016


Từ đồng nghĩa: năm giờ
Tiếng anh: five hours

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình dạng bên rồi để tay thẳng đứng cao ngang vai.Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Xoay bàn tay một vòng theo chiều kim đồng hồ. Ký Hiệu cùng phân loại