Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Thời tiết 2016
Advertisement


Tiếng anh: sunny

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình 1 rồi đưa tay cao trên và xa khỏi đầu. Lòng bàn tay hướng sang trái. Bung tay ra như hình 2 và đẩy tay về phía đầu. Một bên mắt nheo lại. Miệng hơi mở ra.

Advertisement


Advertisement