Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Màu Sắc 2016
Advertisement


Tiếng anh: brown

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi để tay thẳng đứng cao ngang vai. Lòng bàn tay hướng ra ngoài, Cụp 2 ngón tay xuống và nhấp nhấp 2 lần. Miệng hơi chu ra. "

Advertisement


Advertisement