Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Khác Trạng từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: this/ here/overhere

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi chỉ ngón tay xuống khoảng không phía trước bụng.

Advertisement


Advertisement