Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016
Advertisement


Tiếng anh: to watch, to look at

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi đặt nằm úp. cao ngang tầm mắt. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Kéo bàn tay lướt chậm từ trái qua phải.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement