Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Toàn Quốc Danh Từ Số đếm 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: Nghìn
Tiếng anh: thousand

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải xòe ra rồi đưa tay lên cao ngang cổ và đánh thẳng xuống. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đầu ngón tay hướng ra ngoài.

Advertisement


Advertisement