Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: faint/ unconscious

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi để nằm ngửa. Đầu ngón tay hướng sang phải. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi đặt 2 ngón tay đứng trên lòng bàn tay trái. Lòng bàn tay hướng vào người. Giở bàn tay lên rồi đặt nằm ngang trên lòng bàn tay trái. Lòng bàn tay phải hướng vào người. Đầu ngón tay hướng sang trái. Mắt hơi nheo lại.

Advertisement


Advertisement