Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thời Gian 2016
Advertisement


Tiếng anh: day

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi để ngón trỏ chỉ vào thái dương bên phải. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Kéo bàn tay ra ngoài và xoay một vòng từ ngoài vào trong.

Advertisement


Advertisement