Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016
Advertisement


Tiếng anh: Nghe An

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm theo hình dạng bên. Cẳng tay để thẳng đứng cao ngang miệng. Cổ tay gập xuống cho lòng bàn tay và đầu ngón tay hướng xuống. Kéo bàn tay đứng lên đồng thời nắm các ngón tay lại, "

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement