Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016
Advertisement


Tiếng anh: Nghe An

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái nắm lại rồi giơ cẳng tay trái thẳng đứng. Bàn tay phải làm theo hình dạng 1 rồi đặt 2 ngón tay chạm vào mặt lưng của cẳng tay trái. Kéo tay phải ra ngoài, phía bên phải rồi nắm bàn tay lại theo hình 2.

Advertisement


Advertisement