Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Nghề nghiệp 2016
Advertisement


Tiếng anh: job/ occupation

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay nắm lại. Nắm tay trái để nằm ngang trước bụng. Lòng bàn tay hướng sang phải. Nắm tay phải đánh lên nắm tay trái rồi đưa chếch qua trái 2 lần.

Advertisement


Advertisement