Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Động Từ Hành động 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: nghỉ ngơi
Tiếng anh: take a break

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm lại theo hình bên rồi đưa bàn tay lên ngang vai.Lòng bàn tay hướng sang trái. Đầu ngón cái chạm vào bên dưới vai phải.

Advertisement


Advertisement