Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Trung tâm nghiên cứu phát triển Bền Vững - CSDS
Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Từ thông dụng 2018
Advertisement


Tiếng anh: image

Cách làm ký hiệu

Ngón trỏ duỗi thẳng, đặt vào thái dương. Đầu hơi cúi, sau đó ngẩng lên, mắt sáng, mở to.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement