Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Thời Gian 2016
Advertisement


Tiếng anh: take a break

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay xòe ra rồi đặt 2 tay nằm úp, Các đầu ngón tay chồng xéo lên nhau và hướng ra ngoài. Đưa 2 tay cao ngang bụng. Kéo 2 tay đồng thời ra 2 phía.

Advertisement


Advertisement