Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình Tính Từ Vị trí - Nơi chốn 2016
Advertisement


Tiếng anh: maternal

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi đặt ngón trỏ vào dưới khóe mắt trong bên phải và kéo xuống gần khóe miệng.

Advertisement


Advertisement