Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: delicious

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi đưa tay lên cao cạnh mép miệng bên phải. Bàn tay nằm ngang. Lòng bàn tay hướng vào người. Đầu ngón tay hướng sang trái. Kéo tay ngang qua miệng hơi đi xuống và khép 2 ngón tay lại. Mắt mở hơi to.

Advertisement


Advertisement