Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: ngon lành
Tiếng anh: delicious

Cách làm ký hiệu

Bàn tay xòe ra như hình bên rồi đặt áp vào cổ. Đầu ngón tay hướng lên. Cổ ngườc lên. Miệng hơi chu ra rồi kéo tay xuống đồng thời các khớp tay đầu hơi co lại.

Advertisement


Advertisement