Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: sweet

Cách làm ký hiệu

Bàn tay xòe ra rồi đặt áp vào cổ. Đầu ngón tay hướng lên. Cổ ngước lên rồi vuốt tay dọc xuống cổ.   

Advertisement


Advertisement