Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Danh Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: horse

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay cùng làm theo hình bên rồi đặt các ngón tay phải chạm trên lưng các ngón tay trái và nằm chéo như dấu nhân. Đặt 2 tay trước bụng rồi đưa ra trước theo đường dợn sóng.

Advertisement


Advertisement