Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016
Advertisement


Tiếng anh: smell

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm theo hình dạng sau rồi giơ cẳng tay thẳng đứng trước mủi. Xoay lòng bàn tay hướng vào mặt. Gập cổ tay xuống cho bàn tay nằm ngang. Đưa bàn tay vào mủi vừa đưa vừa rung các ngón tay. Mủi nhăn lại. "

Advertisement


Advertisement