Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016
Advertisement


Tiếng anh: deaf people

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình. Đặt ngón trỏ vào lỗ tai phải. Sau đó, xoay nhẹ cổ tay qua lại.

Advertisement


Advertisement