Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016
Advertisement


Tiếng anh: deaf people

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ. Đặt ngón tay lên vị trí cạnh bên miệng phải, bàn tay đứng, lòng bàn tay hướng sang bên trái. Sau đó nhấc ngón tay lên và đặt vào vị trí cạnh bên miệng trái.

Advertisement


Advertisement