Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Nghề nghiệp 2016
Advertisement


Tiếng anh: model

Cách làm ký hiệu

Bàn tay làm theo hình dạng 1 rồi để tay nằm úp lên người phía bên trái. Đầu ngón tay hướng lên. Giữ cho tay vẫn chạm và kéo qua bên phải. Sau đó, đưa cẳng tay ra ngoài và lật cổ tay nằm xuống đồng thời chuyển bàn tay thành hình dạng 2.

Advertisement


Advertisement