Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Xã hội 2016
Advertisement


Tiếng anh: hearing people

Dùng để chỉ những người có khả năng nghe, đối lập với người Điếc

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi đặt cạnh bàn tay chạm lên môi. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đầu ngón tay hướng lên trên. Đánh bàn tay ra ngoài rồi để lại vị trí cũ.

Advertisement


Advertisement