Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Xã hội 2016


Tiếng anh: hearing people

Dùng để chỉ những người có khả năng nghe, đối lập với người Điếc

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình vẽ bên rồi để hai tay thẳng đứng. Tay phải cao ngang tai. Lòng bàn tay hướng sang phải. Tay trái để trước miệng. Lòng bàn tay hướng sang phải. Lắc tay 2 cái. Miệng hơi chu ra.
Advertisement


Advertisement