Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: shy

Cách làm ký hiệu

Bàn tay làm theo hình vẽ bên rồi đặt bàn tay nằm úp vào cằm. Đẩy bàn tay lên trên mặt đồng thời bung các ngón tay lên.

Advertisement


Advertisement