Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: nhà có 2 lầu
Tiếng anh: three-story house

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi đặt cẳng tay nằm xiên (như mái nhà), tay cao ngang miệng.Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi hất bàn tay từ dưới lên (không vượt quá bàn tay trái). Lòng bàn tay hướng vào người. Đầu ngón tay hướng sang trái.

Advertisement


Advertisement