Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: train station

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái làm theo hình vẽ 1 rồi đặt tay nằm úp, ngang bụng. Bàn tay phải nắm lại rồi để nằm dựng lên trên mu bàn tay trái. Xoay bàn tay theo vòng tròn cùng chiều kim đồng hồ. "
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement