Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016
Advertisement


Tiếng anh: restaurant

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình 1 rồi đặt 2 cẳng tay nằm xiên. Các đầu ngón tay chạm vào nhau (như mái nhà). Tay để cao ngang miệng. Sau đó, bàn tay phải làm theo hình 2 rồi đặt trước miệng. Lòng bàn tay hướng vào người. Đẩy tay vào trong miệng 2 lần.

Advertisement


Advertisement