Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: opera house

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình bên rồi đặt 2 cẳng tay nằm xiên. Các đầu ngón tay chạm vào nhau (như mái nhà). Tay để cao ngang miệng. Sau đó, bàn tay phải nắm lại rồi đặt trước miệng. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đưa tay phải qua lại trước miệng 2 lần.
Advertisement


Advertisement