Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016
Advertisement


Tiếng anh: factory

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi đặt cẳng tay nằm xiên (như mái nhà), tay cao ngang cổ. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi đặt tay phải dưới tay trái. Lòng bàn tay và đầu ngón tay hướng sang trái. Lắc cổ tay cho bàn tay rung nhẹ.

Advertisement


Advertisement