Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016
Advertisement


Tiếng anh: Nha Trang

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái xòe ra rồi đặt nằm ngửa trước bụng. Đầu ngón tay hướng qua bên phải, hơi chếch ra ngoài. Bàn tay phải làm theo hình bên rồi đặt ngón cái chạm vào giữa lòng bàn tay trái và kéo vào phía cổ tay. Kéo 2 lần "

Advertisement


Advertisement