Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016
Advertisement


Tiếng anh: parking garage

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi đặt cẳng tay nằm xiên (như mái nhà), tay cao ngang cổ. Bàn tay phải xòe ra rồi đặt dưới bàn tay trái. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Giữ bàn tay không thay đổi sau đó di chuyển bàn tay phải sang 2 vị trí khác thẳng theo hàng ngang.

Advertisement


Advertisement