Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016
Advertisement


Tiếng anh: chew

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình vẽ sau rồi đặt 2 tay phải nằm úp trên tay trái. . Hai tay để trước ngực. Xoay bàn tay phải theo vòng tròn cùng chiều với kim đồng hồ. Tay trái xoay theo chiều ngược lại nhưng chỉ xoay nhẹ

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement