Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: quick, fast

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm lại rồi đặt nằm úp ngang bụng. Đầu ngón tay hướng về bên trái. Kéo bàn tay đưa qua đưa lại vài lần.

Advertisement


Advertisement