Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: plain

Cách làm ký hiệu

Bàn tay làm theo hình bên rồi để tay thẳng đứng trước miệng. Lòng bàn tay úp vào người. Vỗ nhẹ tay và khoảng không trước miệng 2 cái.

Advertisement


Advertisement