Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Các quốc gia Danh Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: Japan

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi đặt 2 ngón tay úp vào phần nhân trung (bên dưới lổ mũi) Nhấp hai ngón tay 2 lần.

Advertisement


Advertisement