Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: light

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình bên rồi để 2 bắp tay ép sát vào thân. Bàn tay để nằm ngửa cao ngang ngực rồi nâng lên xuống 2 lần. Miệng hơi há ra.