Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Trạng từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: many, much

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình dạng sau rồi để 2 tay đối xứng nhau trước bụng. Hai lòng bàn tay và các đầu ngón tay hướng vào nhau. Kéo 2 tay ra ngoài đồng thời chụm các ngón tay lại.

Advertisement


Advertisement